Şartlar & Koşullar

Ecryptobulls internet sitesinin tüm hakları saklı olup, Ecryptobulls sitesine www.ecryptobulls .com adresiden (İnternet sitesi) ulaşılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları, Kulanıcı/Üyelerin internet sitemize erişim sağlamalarıyla ilgili şartları belirtmektedir. Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişim sağlayan, yorum yapan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gönderen kişi ve kuruşlar, Kullanıcı/Üyeler işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunu, içeriği anladığını, ve sayfada bulunan tüm içeriklere yönelik hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğini, onayladığını kabul ederek, ifade edilen hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve def ileri sürmeyeceğini açıkça beyan etmiş ve taahhüt emiş sayılacaktır.

Şirketin, işbu Kullanım Koşulları’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, İnternet Sitemizde yapılacak her ziyaret öncesinde işbu Kullanım Koşullarının Kullanıcılar/Üyeler tarafından gözden geçirilmesini ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin dikkate alınmasını öneririz.

 1. Kullanıcının/Üyenin, Şirket tarafından internet sitemizin kullanılmasına yönelik herhangi bir bilgi istediğinde söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun eksiksiz olarak sağlayacağını, işbu Kullanım Koşullarının değiştirilmesi halinde gerekli değişikliklere uygun olarak davranılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. İnternet sitemizde yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanıma ilişkin kurallara, işbu kullanım koşullarına ve Gizlilik politikasına Kullanıcı/üyenin uygun olarak kullanacağını ve İnternet Sitemizdeki hizmetlerden yararlanırken ve İnternet Sitemizde yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere, sitemize ve sitemiz yoluyla gerçekleştireceği tüm işlerde ve sitemiz üzerinde yaptığı tüm eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kişiye ait olduğunu, resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Şirket’e karşı da münferiden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. İnternet sitemizden faydalanma sırasında veya sitemize erişimden dolayı Kullanıcının/Üyenin uğrayabileceği zararlardan, Şirketimizin ve/veya doğrudan ve dolaylı olarak şirketimizin hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; İnternet Sitemize erişimin gerçekleşmemesi, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 2. Kullanıcı/Üye internet sitemizi; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, suç unsuru oluşturabilecek, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, kaba, pornografik, genel ahlaka ve toplumca genel kabul gören kurallara aykırı, Şirketimizin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına zarar verici ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer haklarına tecavüz edecek ya da benzeri nitelikte hiçbir içeriği İnternet Sitemizde paylaşamaz ve İnternet Sitemizi yukarıda belirtilen şekilde kullanamaz.

Ayrıca, sitemizin altyapısı üzerinde uyun olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren bir virüs veya başkaca zararlı bir unsur içeren, güvenlik eksikliği yaratan herhangi bir işlem de yapamaz. Buna benzer bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcıya/Üyeye aittir.

 1. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif vb. uygulamalar yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde izlediği, elde ettiği, karşıdan yüklediği içerik ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, stok/arşiv yaparak kullanmayacağını ve üçüncü kişilere kullandırmayacağını; kısaca sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Diğer Kullanıcı/Üyelerin özel ve gizli programlarına, dosyalarına, bilgi veya benzer özellikte içeriğe sahip alanlarına Kullanıcı/Üye olan kişi izinsiz olarak ulaşamamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 3. Kullanıcı/Üye, Şirketin kendi taktirine bağlı olarak tamamen tek taraflı; sitemizde Kullanıcı/Üye tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin İnternet Sitemizde yayınlamama ve şayet yayınlanmış ise bu içeriği hiçbir bildirimde bulunmaksızın çıkarma hakkına sahip olduğunu ve bunu uygun gördüğünde Kullanıcının/Üyenin İnternet Sitemize erişimini engelleyebileceğini ve/veya siteyi kullanım haklarını iptal edebileceğini, İnternet Sitemiz yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul eder. Şirket’in, gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkı saklıdır.
 4. Sitemizde paylaşılan veya paylaşacağı tüm yorumların ve içeriklerin Şirket ve Şirketin doğrudan veya dolaylı hissedarı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı şirketlerin, bunlar tarafından yayınlayacak kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında ve radyo, televizyon dâhil tüm yayın mecralarında kullanma hakkına sahip olduğunu Kullanıcı/Üye kabul eder.
 5. Kullanıcılar/Üyeler üyelik işlemlerini tamamladığında başvuruları, Şirket tarafından değerlendirir ve sadece uygun görülen Kullanıcı/Üye isimleri üye olarak kabul edilir.

Üyeler, kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Üyelerin, üyelikle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, bu hak başkalarına devredilemez. Aksi halde, Şirket’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Şirket, üyelerine sağladığı üyelik hizmetini herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir.

 1. Şirketimiz tarafından link vermek sureti ile yönlendirme yapan köprüler ile sitemiz üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği şirket kontrolünde olmayan internet sitelerine, uygulamalara, içeriklere ve/veya dosyalara bağlantı sağlanabilir.

Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup bağlantı sağlanan internet sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı taşımamaktadır.

İnternet Sitemizde yer alan reklamların tanıttığı ürünler, hizmetler ve/veya İnternet Sitemiz içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitemiz üzerinden köprüler aracılığı ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen söz konusu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

 1. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu, beyan edeceği her türlü düşüncenin tamamen kendi kişisel görüşü olduğunu ve sadece kendisini bağladığını; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. İnternet Sitemiz ve Şirket tüm içerikler üzerinde yasal olarak hak sahibidir. İnternet Sitemizin ve/veya içeriğin Şirket tarafından sağlanacak şartlar dâhilinde Kullanıcı/Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcıya/Üyeye hiçbir fikri ve sınaî mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
 3. İnternet Sitemizdeki her türlü fikir ve sanat ürününün, markanın, içeriğin, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket’in iznine tabidir. Bu yüzden Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde yer alan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Şirket’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz. Şirket veya hak sahibi ilgili üçüncü kişilerin açık yazılı izni olmadıkça işbu İnternet Sitemiz içeriğindeki hiçbir şey Kullanıcıya/Üyeye; Şirket veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

İnternet Sitemizde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi ve sair materyaller sadece Şirket’ten açık yazılı izin alınması kaydıyla ve Şirket’in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Şirket’in önceden açık yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. İnternet Sitemizde yer alan içeriğin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden ve Şirket’ten yazılı izin alınmadan hiçbir surette başka bir yerde kullanılamaz. Kullanıcı/Üye; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınaî Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Şirket’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya/Üyeye aynen rücu hakkı saklıdır.

 1. İnternet Sitemizi kullanan Kullanıcılar/Üyeler Şirketimizin diğer kullanıcı üyeler ve üçüncü şahıslar aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul eder. İşbu Kullanım Koşullarına ve ayrıca Gizlilik Politikasına aykırı olarak Kullanıcı/Üye site üzerinde veya aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı/Üye, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Şirketimize ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Şirket’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Şirket’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Kullanıcı/Üye işbu Kullanım Koşullarının yorumlanmasında ve uygulanmasında aynı zamanda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.